Vyhodnotenie aktivít ZPO za rok 2022

Obr: printscreen online diskusie na Pracovnej skupine COPA/COGECA – V.Debnárová vpravo hore
 • 18.3. v Čachticiach zasadalo Predstavenstvo a Kontrolná komisia ZPO; 
  • 21.3. v Trnave sa Ing. Marko a Ing. Debnárová zúčastnili porady predsedu SPPK so zástupcami vertikály obilniny ohľadom situácie v komodite, sanovanie skladových zásob pre mlynárov;
  •  22.3. sa Ing. Debnárová zúčastnila online rokovania Komoditnej rady MPRV SR pre obilniny, kde ZPO navrhovali niekoľko krokov na stabilizáciu trhu a zabezpečenie zásobovania na Slovensku;
  •  25.3. sa Ing. Debnárová zúčastnila online diskusie v relácii RTVS Komentáre k téme zabezpečenia obilnín pre slov. spotrebiteľov;
 • Apríl
  •  14.4. Ing. Debnárová komunikovala online so zástupcom francúzskej asociácie pestovateľov obilnín ohľadom zakladania odbytovej organizácie výrobcov, resp. družstva;
  •  začali sme s prípravami na študijnú cestu do Rumunska v lete 2022;
 • Máj
  •  27.5. v Belej zasadalo Predstavenstvo a Kontrolná komisia ZPO; 
  •   25.5. Ing. Debnárová v Nitre prezentovala informácie o aktuálnej situácii na trhu s obilím na VZ Slov.zväzu olejninárov;
  • 31.5. Ing. Marko a Ing. Debnárová prezentovali situáciu v obilninárstve a sprevádzali zástupcov poľnohospodárov z Rumunska na návšteve v Agropodniku Trnava, a.s. a SEMA HŠ Sládkovičovo;
Graf: koncom mája kulminovali ceny obilnín na svetovom trhu, napr. pšenica v Rouen (FR) dosiahla cenu 414 €/t
Ing. Jozef Rebro prezentoval na XIX. VZ ZPO situáciu u zrnín; vpravo Ing. Peter Marko, predseda ZPO
 • Júl
  •  15.7. sa Ing. Debnárová online formou zúčastnila rokovania Komoditnej rady MPRV SR pre obilniny, kde bola prítomnými zvolená za podpredsedníčku KR; informácie poskytla členom PaKK ZPO prostredníctvom emailu;
  •  22.7. ZPO publikovalo svoje stanovisko k narušeniu vnútorného trhu kvôli dovozom lacného ukrajinského obilia; MPRV SR na tento podnet reagovalo zvolaním krízového štábu (25.7.), rokovanie ministrov v rámci krajín V4 (26.7.) a zvolaním expertnej skupiny pre obilie (28.7.), na ktorej Ing. Debnárová (viď obr.) obhajovala záujmy slovenských pestovateľov obilnín. Štátny tajomník Martin Kováč prisľúbil sprísnenie kontrol kvality a informácie o dovozoch z colnej štatistiky;
Ing. V. Debnárová (druhá zľava) na zasadnutí expertnej skupiny MPRV SR pre obilie.
Zdroj: Tlačové správy – Kontroly kvality obilia a múky naberú na intenzite – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)
 • August
  •  Skupina 20 zástupcov pestovateľov, spracovateľov a obchodníkov s obilím sa zúčastnila študijnej cesty do Rumunska v dňoch 22.-26.8., ktorú organizačne zabezpečovala a sprevádzala Ing. Debnárová (viď obr.). ZPO dodržalo plánovaný rozpočet na cestu 25 000 €, odborné ciele cesty sme dosiahli, úroveň zabezpečených služieb bola dobrá, účastníci vyjadrovali spokojnosť. Cesta prebehla bez vážnejších problémov. Reportáž z cesty bola zverejnená na našej stránke: Rumunsko definuje Dunaj – Združenie pestovateľov obilnín (obilninari.sk)
skupina 20 zástupcov slovenských pestovateľov, spracovateľov a obchodníkov s obilím na farme v Rumunsku.
 • September
  • 26.9. sa Ing. Debnárová v Šuranoch stretla s predsedom Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice Ing. Moravčíkom a hovorili o ďalších možnostiach spolupráce troch zväzov v rámci zastupovania Slovenska v PS COPA/COGECA pre plodiny na ornej pôde;
  •  28.9. v Prašiciach zasadalo Predstavenstvo a Kontrolná komisia ZPO;  
 • Október
  •  4.10. v Nitre Ing. Debnárová prezentovala situáciu v obilninách na pekárskej konferencii NPPC-VÚRV;
  • 7.10. Ing. Debnárová spracovala článok o študijnej ceste do Rumunska s fotografiami do Roľníckych novín;
 • November
  •  3.11. ZPO vykonalo prieskum medzi členmi k činnosti a námetom na zlepšenie práce ZPO;
  •  15.11. v Nitre sa Ing. Marko, Ing. Jakubička a Ing. Debnárová stretli so zástupcami Slov.zväzu olejninárov a diskutovali o pokračovaní spolupráce pri zastupovaní v PS COPA/COGECA;
  •   ZPO intenzívne komunikovalo s MPRV SR aj SPPK ohľadom podmienok GAEC v rámci národ.strategického plánu na roky 2023-27;
  •  21.11. sa Ing. Debnárová zúčastnila online zasadania PS COPA/COGECA pre plodiny na ornej pôde;
  •  22.11. sa Ing. Debnárová zúčastnila rokovania Komoditnej rady MPRV SR pre obilniny, informácie a prezentácie poskytla členom ZPO;
 • December
  •   14.12. Roľnícke noviny publikujú článok o situácii v obilninárstve na Slovensku a hlavných aktivitách ZPO v roku 2022;
  • 15.12. v Trnave zasadalo Predstavenstvo a Kontrolná komisia ZPO; 
 • CELOROČNE:
  •  zástupca ZPO je členom pracovnej skupiny pre prípravu Situačnej a výhľadovej správy pre obilniny, ktorú tvorí NPPC-VÚEPP:
  •  sprostredkúvame informácie a aktuality zo Štatistického úradu SR (Definitívne údaje o úrode hlavných plodín, Odhady úrod), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a MPRV SR. Osvedčila sa nám elektronická komunikácia s členmi (emaily);
  •  V dvojtýždňových intervaloch poskytujeme informácie o cenách obilnín pre Roľnícke noviny, ktoré získavame od slovenských pestovateľov na západe, v strede a na východe Slovenska;
  •  komunikujeme a odpovedáme na otázky novinárov z Hospodárskych novín, Roľníckych novín, Trendu, RTVS atď.