Stanoviská – analýzy

Združenie pestovateľov obilnín obvykle poskytuje svoje stanovisko k závažnej a aktuálnej téme, ktorá sa týka pestovania, spracovania alebo obchodu s obilím. Predkladá ho zvyčajne vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako štátnej výkonnej moci a predstavenstvu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ako zástupcovi samosprávy. Zároveň o ňom informuje aj všetkých členov združenia. Stanovisko vytvára predstavenstvo ZPO, takže na jeho tvorbe sa zúčastňujú zástupcovia zo všetkých regiónov Slovenska. Ponúkame ich verejnosti, zoradené podľa dátumu:

ZPO Stanovisko k situácii v polnohospodarstve 28sept20

ZPO stanovisko k žatve 2020 final 24sept20

Pripomienky k intervenčnej stratégii jan20

Vízia rozvoja obilninarstva po 2021 final 15nov19

Stanovisko ZPO k žatve okt19

Stanovisko pre SZVPaSladu 26okt18

Stanovisko pre SPPK k CC okt18

Stanovisko pre SPPK k suchu 9aug18

Analýza ZPO sektora obilnín jun16