O obilí

O obilí

Obilniny (cereálie) sú kultúrne rastliny z čeľade lipnicovitých pestované predovšetkým pre zrno. Pestujú sa v miernom pásme na všetkých svetadieloch a v rôznych nadmorských výškach. Podmienkam pestovania sa časom prispôsobujú, alebo ich ľudia šľachtia pre získanie požadovaných parametrov a vlastností. V posledných desaťročiach sa vedci venujú aj genetickej modifikácii obilnín (napr. kukurice) s cieľom upraviť genetický kód tak, aby rastliny odolali poveternostným extrémom (napr. nedostatku vlahy), alebo tlaku škodcov a chorôb.

Medzi hlavné druhy obilia patrí pšenica, jačmeň, kukurica, ryža, raž, ovos, proso (pšeno), cirok, tritikále. Menej rozšírené druhy, ako špaldová pšenica, kamut (Khorasanská pšenica), jednozrnka, dvojzrnka, tvorili základ stravy najmä v minulosti, no dnes sa opäť dostávajú do popredia. Okrem obilnín sú vo svete rozšírené aj tzv. „pseudoobilniny“ (botanicky patria do iných čeľadí), medzi ktoré patrí pohánka, amarant, quinoa, mohár a mrlík čílsky. Tieto pre Európu málo známe druhy tvoria základ kuchyne najmä v Južnej Amerike, Afrike a Ázii, kde si cenia ich jedinečný obsah bielkovín, vitamínov a stopových prvkov.

Vo všeobecnosti možno povedať, že strava by mala byť pestrá a rovnako to platí aj u obilnín, ktoré predstavujú rozhodujúcu časť energetického príjmu v rámci ľudskej výživy. Dnes čoraz častejšia intolerancia lepku (gluténu), alebo rôzne zažívacie ťažkosti spôsobuje najmä jednotvárne konzumovanie bielych výrobkov zo pšenice. Preto sa odporúča jesť najmä celozrnné potraviny, s vyšším obsahom vlákniny a tiež striedať rôzne druhy obilnín a pseudoobilnín (každý druh má totiž svoje osobitné vlastnosti a prínosy).

Obilniny sa dajú využiť vo forme celých zŕn, krúp, krupice, múky, otrúb, vločiek, klíčkov, škrobu, či sladu. Vyrába sa z nich veľké množstvo potravín (chlieb, pečivo, cestoviny, placky, sušienky, pivo, alkohol, atď.). Veľký podiel vypestovaného obilia sa používa aj na kŕmenie hospodárskych zvierat. Niektoré obilniny sa využívajú aj na priemyselné spracovanie (výroba etanolu, škrobové plasty, produkcia energie). Určité percento zrnín sa využíva na prípravu osiva, alebo aj na farmaceutické účely. Z rastliny sa využíva aj slama, ktorá slúži najčastejšie ako krmivo, alebo podstielka pre zvieratá, na výrobu peliet a brikiet na kúrenie, no je tiež dobrým stavebným materiálom s tepelnoizolačnými vlastnosťami v alternatívnom stavebníctve.

Viac informácií o obilninách nájdete aj na internete, napr. Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o.