Obilniny info

Pôdohospodárska platobná agentúra je pripravená na intervenčný nákup obilnín, aj keď od roku 2013 sú intervenčné zásoby obilnín nulové. Všetky potrebné dokumenty nájdete na jej stránke v časti Podpory – Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Nákup obilnín. Ak hľadáte najbližší intervenčný sklad – ich zoznam je tu: zoznam-zmluvnych-is-k-31-10-2016-1

Štatistický úrad SR zverejnil Odhad úrod hlavných plodín v SR k 15.8.2021: Príloha č. 1_Odhad úrody plodín k 15.8.2021 v SR podľa komodít a tiež odhady podľa krajov: Príloha č. 2_Odhad úrody plodín k 15.8.2021 v SR podľa krajov

Štatistický úrad SR zverejnil dokument o definitívnych výsledkoch produkcie za rok 2020: Definitívne_udaje_o_urode_polnohospodarskych_plodin_a_zeleniny_v_SR_za_rok_2020

VŠEOBECNE

Pre obilniny funguje v rámci Európskej únie spoločná organizácia trhu. Intervenčný nákup vybraných obilnín (pšenica, jačmeň, kukurica) sa využíva za určitých okolností, predovšetkým ako záchranná sieť pre pestovateľov.

Pravidlá pre intervenčný nákup na Slovensku sú dostupné na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Na území Slovenska je niekoľko intervenčných skladov a viacero verejných skladov. Špecifická legislatíva pre rastlinné komodity a intervenčný nákup obilnín v EÚ je tiež dostupná na tejto stránke.

Pre obilniny pestované na ornej pôde sa uplatňujú pravidlá pre priame platby. Na základe európskych noriem ich pre Slovenskú republiku upravuje štátny orgán – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Odbor rastlinnej výroby. S cieľom obhajovať záujmy slovenských poľnohospodárov a potravinárov pôsobí Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, ako najsilnejšia samosprávna organizácia v oblasti agropotravinárstva.

Štatistické údaje o pestovateľských plochách, odhadoch úrod hlavných plodín, o produkcii a ďalšie hospodárske údaje prináša Štatistický úrad SR. Mesačne o situácii v sektore obilnín a na trhu informuje organizácia ATIS (Agrárne trhové informácie Slovenska) zriadená pri PPA a na internete zverejňuje aj správy za obilniny a zemiaky.

Pre pestovateľov obilnín neustále pracuje aj veda a výskum – najmä Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch, ako súčasť Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. O odborné záležitosti pestovania, prípravy pôdy, hnojivá a ochranné látky v rastlinnej výrobe sa stará Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky.