Informácie

Na tejto stránke si môžete prečítať ktorýkoľvek z príspevkov doteraz publikovaných na našej stránke. Sú rozdelené podľa obsahu do štyroch okruhov: Aktivity ZPO, SPP EÚ, Pestovateľom a Iné. Stačí si rozkliknúť podstránky v hlavnom menu (hore vpravo).

Aktivity ZPO – informácie o činnosti, pripravovaných aktivitách, aktuality a záležitosti Združenia pestovateľov obilnín.

SPP EÚ – t.j. Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie, informácie o jej histórii i novinkách pre programovacie obdobie 2021-2027.

Pestovateľom – užitočné informácie, rady a štatistiky pre všetkých z agropotravinárskej praxe v obilí.

Iné – ďalšie, inde nezaradené informácie