Pestovateľom

Na tejto stránke nájdete odkazy na všetky príspevky s užitočnými informáciami a radami pre pestovateľov obilnín, ako aj štatistické údaje, či články v médiách, ktoré nájdete na našej stránke. Zoradené sú podľa dátumu publikácie (najnovšie hore). Kľúčové slová vám pomôžu zorientovať sa. Stačí klik na modrý link:

Desať odporúčaní pre pestovateľov na Slovensku /3.1.2022/ kľúčové slová: agrotechnické možnosti, ekonomicky efektívnejšie, inovatívne, optimalizácia, no-till, precízne technológie, strip-till, odrody, alternatívne prostriedky, agrotechnický termín, odbyt.

Prečo rastú ceny priemyselných hnojív /17.11.2021/ kľúčové slová: cena ropy, zemný plyn, PHM, ceny potravín, FAO-AMIS, príčiny, ceny vstupov, komodity, porovnanie cien hnojív, porovnanie cien obilnín v SR, čo očakávať.

Situácia na trhu s obilím začiatkom roku 2021 /18.3.2021 / kľúčové slová: ceny základných zrnín, dopady pandémie, rastúci dopyt, pracovná skupina, COPA/COGECA, bilancia, nárast ceny ropy, IGC-GOI, FAO index cien, odhady USDA, COCERAL, ponuka EÚ, Európska Komisia, predpoklady, vývoj, pšenica, kukurica, sója.

Ponuka osív pšenice ozimnej a tritikale pre jeseň 2020 / 7.10.2020 / kľúčové slová: overené osivá, pšenica ozimná, tritikale, odrodová skladba, NPPC-VÚRV Piešťany, popis odrôd, ponukový list.

Čo bráni tomu, aby malo Slovensko dostatok sladovníckeho jačmeňa? / 21.8.2020 / kľúčové slová: sladovnícky jačmeň, Roľnícke noviny, produkcia, zaujímavá ekonomika, nerovnováha medzi RV a ŽV, stabilné nákupné ceny, obchodné zmluvy, potreby sladovní, domáca produkcia, segment HoReCa, koronakríza, férové ceny.

Štatistické odhady úrody obilnín v roku 2020 / 3.7.2020 / kľúčové slová: Štatistický úrad SR, odhady, hustosiate obilniny, repka olejná, príloha.

Analýza nákladovosti pšenice /3.6.2020 / kľúčové slová: NPPC-VÚEPP, analýza, vývoj ekonomickej efektívnosti pestovania pšenice v SR, náklady a úrody, ceny a rentabilita, tabuľka.

Fungicídna ochrana obilnín / 30.5.2020 / kľúčové slová: hubové patogény, škodcovia, rentabilita výroby, Osivo ZV.

Ako úspešne pestovať kukuricu – 4.časť / 6.5.2020 / kľúčové slová: zber a pozberová úprava kukurice, upravený kombajn, vlhkosť zrna, princíp práce adaptéra, mlátiace ústrojenstvo, drvič stebiel, agrotechnika po zbere, aplikácia hnojív, hlboká orba, pozberová úprava zrna, teplovzdušné sušenie.

Svetový obchod s agrokomoditami počas koronakrízy / 30.4.2020 / kľúčové slová: rekordný rok 2019, hodnota zahraničného obchodu EÚ, Graf EÚ-28 obchod, nárast zisku z vývozu, zmena, požiadavky na potraviny, nákupné zvyklosti spotrebiteľov, negatívne dopady, obmedzovať vývoz, dostupnosť potravín.

Ako úspešne pestovať kukuricu – 3.časť / 24.3.2020 / kľúčové slová: ochrana kukurice pred burinami, škodcami a chorobami, herbicídna ochrana, preemergentná ochrana, skorá postemergentná ochrana, insekticídna ochrana, kukuričiar koreňový, monokultúra, agrotechnika, víjačka kukuričná, drôtovce, kvalitná hlboká ochrana, listové choroby, fuzariózy, snete.

Koronavírus a európske poľnohospodárstvo / 18.3.2020 / kľúčové slová: žiadosti o priame platby, narušenie dodávok, krmoviny, problematický predaj do zahraničia, bezpečnosť zamestnancov v poľnohospodárstve.

Ako úspešne pestovať kukuricu – 2.časť / 17.3.2020/ kľúčové slová: výživa kukurice, jarná sejba, plán hnojenia, organické hnojivá, úrodový potenciál hybridu, vývoj koreňového systému, listová výživa, inventarizácia porastu, kontrola počas sejby, počet rastlín na hektár, sfarbenie listu.

Ako úspešne pestovať kukuricu – 1.časť / 3.3.2020 / kľúčové slová: pred sejbou a sejba, zdokonaliť procesy, predsejbová príprava pôdy, sejačka, TWIN ROW, genetický potenciál osiva, pôdoochranmné technológie, základné spracovanie pôdy, teplota pôdy, hĺbka a rovnomernosť sejby, utláčanie.

Európska Komisia sprístupňuje údaje o komoditách / 21.10.2019 / kľúčové slová: zelenina ovocie, víno, základné komodity, obilniny.

Ceny dusíkatých hnojív ťažia európskych farmárov / 6.9.2019 / kľúčové slová: trh s UAN, močovina, dumpingové ceny, dočasné marže, dovozcovia, dodatočné náklady, COPA-COGECA, dusičnan amónny, aplikátory, úprava pravidiel.

Žatva 2019 – predbežné štatistické vyhodnotenie / 3.9.2019 / kľúčové slová: Štatistický úrad SR, výsledky zberu, hustosiate obilniny.

Európska Komisia pomôže farmárom postihnutým tohtoročným suchom / 29.7.2019 / kľúčové slová: extrémne horúčavy, zníženie úrody obilnín, 70% priamych platieb, skorší termín, flexibilita, zazeleňovanie, objemové krmivá.

Zvýšia sa dovozy zrnín z Ukrajiny do EÚ? / 13.3.2019 / kľúčové slová: pracovná skupina pre obilniny, olejniny, COPA-COGECA, zahraničná pracovná cesta, tajomník ZPO, ceny rastlinných olejov, ILUC, nepriama zmena využívania pôdy, aktuálna situácia, DCFTA – dohoda s Ukrajinou, dovoz, kvóta, UAN.

Odrody jačmeňa odporúčané sladovňami na Slovensku 2019 / 30.1.2019 / kľúčové slová: Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, štátne odrodové skúšky, odrody jačmeňa, ukazovatele kvality, súbory na stiahnutie.

Biomasa do Rakúska náročnejšie / 16.12.2016 / kľúčové slová: AACS, rakúska poľnohospodárska certifikačná schéma, vykonávacie rozhodnutie Komisie 2016/708, dobrovoľné schémy, trvalá udržateľnosť biomasy, biopalivá, biokvapaliny, národný systém, obchod.

Nová európska legislatíva k verejnej intervencii / 6.2.2016 / kľúčové slová: verejná intervencia, nariadenie, skladovacia kapacita, minimálne množstvo, nákup do intervencie, definícia materiálu, základné obilniny.