KONTAKT

Kontakt 1500x1000 px

Združenie pestovateľov obilnín

Záhradnícka 21
811 07 Bratislava 1

e-m: zdruzeniepo@gmail.com
tel. 0903-74 44 33

IČO: 30851386
DIČ: 2021926599 (ZPO nie je platcom DPH)
číslo účtu – IBAN: SK63 1111 0000 0066 2415 4005 (UniCredit Bank, a.s. Bratislava)

Predseda: Ing. Peter Marko, ACHP Levice

Výkonná tajomníčka: Ing. Vladimíra Debnárová

V prípade potreby, prosím, kontaktujte tajomníčku.

Stanovy ZPO 16jun2022

ZPO prihláška za člena platna 2020

PARTNERI

Partnermi Združenia pestovateľov obilnín sú spoločnosti, ktoré podporujú jeho činnosť. Združenie pestovateľov obilnín preto dáva do pozornosti tieto obchodné spoločnosti pre spoluprácu pri realizácii produkcie obilnín – ich logá s prelinkom na ich internetovú stránku nájdete na hlavnej stránke v pravej lište:

ACHP Levice a.s. ponúka svojim zákazníkom široké spektrum služieb, ktoré sú spojené s predajom tovarov (priemyselné hnojivá tuhé, tekuté, agrochémia, osivá, pohonné hmoty) vrátane služieb výrobných a aplikačných, dopravných , skladovacích a v nemalej miere aj služby spojené s odbornou konzultáciou a poradenstvom v oblasti ochrany a výživy rastlín. servis. http://www.achplv.sk/

Arimex Bratislava spol. s r.o. je slovenská súkromná spoločnosť, ktorá od roku 1992 obchoduje s poľnohospodárskymi komoditami v rastlinnej výrobe, ale aj s vedľajšími produktami ich priemyselného spracovania. Parnerom poskytuje aj vstupy do výroby. http://www.arimex.sk/