KONTAKT

Kontakt 1500x1000 px

Združenie pestovateľov obilnín

Záhradnícka 21
811 07 Bratislava 1

e-m: zdruzeniepo@gmail.com
tel. 0903-74 44 33

IČO: 30851386
DIČ: 2021926599 (ZPO nie je platcom DPH)
číslo účtu – IBAN: SK63 1111 0000 0066 2415 4005 (UniCredit Bank, a.s. Bratislava)

Predseda: Ing. Peter Marko, ACHP Levice

Výkonná tajomníčka: Ing. Vladimíra Debnárová

V prípade potreby, prosím, kontaktujte tajomníčku.

Stanovy ZPO jun19

ZPO prihláška za člena platna 2016