Žatva 2019 – predbežné štatistické vyhodnotenie

Štatistický úrad SR koncom augusta vydal správu, v ktorej predbežne hodnotí výsledky zberu hustosiatych obilnín a odhaduje úrody aj pre jesenné plodiny. Predpokladá vyššiu úrodu u jačmeňa, ale aj celkovú produkciu hustosiatych obilnín, najmä vďaka ich vyššej hektárovej úrode. V tomto roku však pôvodne očakávaná lepšia kvalita bola čiastočne znížená vplyvom júnových horúčav a celkovo menších zrážkových úhrnov. Čoraz viac sa však ukazujú výrazné regionálne rozdiely v rámci územia Slovenska. Extrémy počasia sa už nestávajú výnimkou, ale skôr pravidlom.

Celú správu ŠÚ SR aj so zdrojovými tabuľkami si môžete prečítať na stránke statistics.sk.

Tabuľky: Odhad_urody_polnohospodarskych_plodin_15_08_2019