Fotogaléria z konferencie 26.9.2018 v Nitre

Ďakujeme všetkým účastníkom odbornej konferencie „Pôda a pozemkové právo z pohľadu Slovenského pozemkového fondu“, ktorá sa uskutočnila 26.septembra 2018 v Nitre, Agroinštitúte, za aktívnu účasť! V krátkom čase prinesieme krátky videozostrih a ďalšie informácie z prezentácií prednášajúcich. Nateraz aspoň niekoľko obrázkov z diania:

Ako prvá sa prihovorila JUDr. Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

  

O postavení, organizácii a činnosti SPF hovorila Mgr. Oľga Bosáková, vedúca oddelenia metodiky SPF. Ing. Alena Suchá (obr. vpravo), vedúca oddelenia nájmu SPF, priblížila detaily nájmu a prevodu pozemkov na poľnohospodárske účely.

 

JUDr. Ivan Paško, vedúci odd. prevodu SPF, hovoril o predaji pozemkov. O pozemkovom práve v SR a aktuálnych úpravách v zákone č.504 rozprával JUDr. Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ Sekcie legislatívy MPRV SR.

Pozorní poslucháči zaplnili veľkú kongresovú sálu Agroinštitútu Nitra, š.p.

 

Diskusiu o poľnohospodárskej praxi obilninárov otvoril Ing. Jozef Urminský, predseda Združenia pestovateľov obilnín. O aktuálnej situácii na trhu s olejninami hovoril Ing. Jozefa Rebro, predseda Slovenského zväzu olejninárov.

 

Predseda Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice, Ing. Ladislav Moravčík, priblížil aktuálne problémy pestovateľov kukurice. Predsedovia troch zväzov, ktoré zorganizovali odbornú konferenciu (ZPO, ZPSK, SZO), tiež pozorne počúvali príspevky aj diskusiu.

Stôl na pódiu počas diskusie s účastníkmi. Odpovedá JUDr. Adriana Šklíbová, SPF.

Účastníci odbornej konferencie. V popredí vpravo moderátorka, Jana Holéciová (hovorkyňa SPPK).

 

Autor: Matej Korpáš