Partneri

Združenie pestovateľov obilnín dáva do pozornosti obchodné spoločnosti pre spoluprácu pri realizácii produkcie obilnín – ich logá nájdete na hlavnej stránke vpravo:

Chemstar spol. s r.o. pôsobí na trhu od roku 1995. Pre prvovýrobcov poskytuje služby v rámci zaistenia potrebných vstupov, prefinancovania produkcie a efektívneho odbytovania rastlinných komodít. http://www.chemstar.sk/

Anja spol. s r.o. má štyri divízie zamerané na krmoviny, agro, suroviny a agrochémiu. Ponúka aj pozberovú úpravu a skladovanie obilnín a medzinárodnú kamiónovú dopravu. Spoločnosť je držiteľom niekoľkých certifikátov kvality. http://www.anja.sk/?IDe=14799

Ceretrade s.r.o. je poradensko-obchodná firma, ktorá vznikla v roku 2009 a obchoduje so všetkými komoditami, agrochémiou a vykonáva aj kvalitatívne analýzy. Pri pestovaní a starostlivosti o rastliny poskytuje komplexný servis. http://www.ceretrade.sk/

Frumento s.r.o. zo Zohoru je spoločnosťou obchodujúcou predovšetkým obilniny. Kontaktná osoba: Zuzana Krebsová: 0911-844 677.

Arimex Bratislava spol. s r.o. je slovenská súkromná spoločnosť, ktorá od roku 1992 obchoduje s poľnohospodárskymi komoditami v rastlinnej výrobe, ale aj s vedľajšími produktami ich priemyselného spracovania. Parnerom poskytuje aj vstupy do výroby. http://www.arimex.sk/