Budeme dodávať štátne potraviny?

V piatok 23.júna 2023 sa v Bratislave, v budove Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo rokovanie predsedu predstavenstva Združenia pestovateľov obilnín, Ing. Petra Marka, podpredsedu Ing. Igora Jakubičku a výkonnej tajomníčky ZPO Ing. Vladimíry Debnárovej s predsedom Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie, MVDr. Jaroslavom Karahutom.

Stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie Dr. Karahutu, ktorý informoval zástupcov združenia o návrhu programu „Štátne potraviny za normálne ceny“. Je prirodzené, že pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami sa zainteresovaní predstavitelia politických strán chcú stretávať so zástupcami poľnohospodárskej praxe a vymieňať si s nimi názory na aktuálne témy rezortu. Pozvanie na rokovanie sme teda privítali s pozitívnymi očakávaniami.

Poslanec strany Sme rodina, Dr. Karahuta oslovuje postupne všetky samosprávne zväzy pôsobiace v agropotravinárstve s cieľom zamerať ich úsilie na vytvorenie odbytových organizácií. Ich hlavným cieľom by mal byť výkup domácich poľnohospodárskych produktov, vlastné spracovanie a predaj v dostupných cenách domácemu spotrebiteľovi. Vytvorenie odbytových združení by bolo podporené zo štátnych prostriedkov do výšky 120 000 euro, plus cca 10% z obratu. Zámerom je využiť aj chátrajúce hospodárske dvory a budovy, z ktorých by štát vytvoril technologicky potravinárske parky. Celý program by bol pripravený na strane štátu, združenia by sa zapojili podľa záujmu.

Finančné nástroje by pochádzali zo štátnych aktív, ako záruka pre bezúročné bankové úvery na 15 rokov. Toto obdobie by zároveň bolo podmienkou pre zotrvanie odbytového združenia. Vzor pre takéto „štátne podnikanie“ čerpá Dr. Karahuta z Poľska, ktoré už takmer 20 rokov takto spracúva a realizuje domácu produkciu. Na konci by bola vytvorená sieť asi stovky maloobchodných predajní, ktoré by zároveň poskytovali rôzne služby obyvateľstvu na vidieku.

Obilniny patria do základného jedálnička zdravej stravy, a preto by mali tvoriť základ pre domáce spracovanie múky, chleba, pečiva, vločiek, ale aj ďalších potravín. Kapacity by bolo možné využiť aj na výrobu špeciálnych medicínskych, či priemyselných výrobkov z obilia. Navyše, spájanie sa do „družstiev“, či väčších nadväzujúcich celkov je jednou z priorít aj budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Podstatné je dosiahnuť odbyt pre domácu produkciu a dostupnú cenu potravín pre spotrebiteľov.

Po takmer dvojhodinovom stretnutí obaja zástupcovia Združenia pestovateľov obilnín túto tému prediskutovali a ďalší postup krokov predložia na najbližšom rokovaní Predstavenstva ZPO. Podstatné je rozhodnutie zmeniť formu a ciele obilninárov na Slovensku v prípadnom novom odbytovom združení. Budeme vás informovať.

Foto zo stretnutia v NR SR 23.6.2023. Zľava: Ing. Peter Marko, predseda predstavenstva ZPO, Ing. Igor Jakubička, podpredseda, Ing. Vladimíra Debnárová, tajomníčka ZPO, MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie.

Zapísala: Ing. V. Debnárová