Korešpondencia ZPO a SPF po konferencii

Prinášame Vám pre informáciu originálne znenie listu, ktorý poslal predseda Združenia pestovateľov obilnín, Ing. Jozef Urminský, po odbornej konferencii 26.9.2018 v Nitre, generálnej riaditeľke Slovenského pozemkového fondu, JUDr. Adriane Šklíbovej. A taktiež odpoveď generálnej riaditeľky, ktorá obsahuje zaujímavé informácie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx