Členstvo v Združení pestovateľov obilnín

Ak zvažujete, či sa stať členom Združenia pestovateľov obilnín, mali by ste vedieť toto:

  • už v roku svojho vzniku (2004) združenie svojou činnosťou prispelo k tomu, že sa do intervencie nakúpilo 250-300 tis. ton obilnín od slovenských pestovateľov a zabezpečil sa pre tento účel dostatok skladovacích kapacít
  • zástupcovia združenia sa zúčastňujú tvorby vládnych stratégií a koncepcií v oblasti poľnohospodárstva a aktívne vystupujú na všetkých významných fórach s možnosťou diskusie
  • počas celého obdobia združenie predkladá pripomienky k zásadným legislatívnym úpravám, napr. pre zníženie dane z pôdy, v rámci tzv. „nitrátovej smernice“, podmienky správnej poľnohospodárskej praxe, zákon o ochrane prírody a krajiny atď., s cieľom vylepšiť podnikateľské podmienky pre poľnohospodárov na Slovensku
  • zorganizovalo už niekoľko odborných konferencií a seminárov, na ktorých sprostredkuje užitočné informácie z vedeckých výskumov, praktické informácie o spôsoboch efektívneho pestovania a ošetrovania obilnín, o možnostiach využitia medzinárodného obchodu, atď.
  • členstvo v Združení pestovateľov obilnín je dobrovoľné a členský príspevok je aktuálne 0,13 € na zasiaty hektár hustosiatych obilnín a kukurice v danom roku

Prihlášku za člena združenia si môžete stiahnuť a vyplnenú poslať na adresu ZPO:

ZPO prihláška za člena platna 2016